Hak ve Hukuklar

MÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Müslümanın, müslüman üzerindeki bir takım hakları vardır ki, onların sorumluluğu, ancak o haklarını yerine getirmekle veya affetmesiyle kalkar.

1.0nun Hatasını Affeder.
2.0nun Çöz Yaşına Merhamet Eder.
3.Açığını, Hatasını Gizter.
4. İşlediği Hatayı Affeder.
5.Özrünü Kabul Eder,Giybetini Yaptırmaz.
6.0na Nasihat Etmeye Devam Eder.
7.Onunla DostCuğu Devam Ettirmeye Çatışır.
8. Zimmetindeki Korunması Çereken Şeyleri Korur.
9.Hastalığında Ziyaret (Eder.
lO.Cenazesine Katılır.
11.Davetine İcabet Eder.
12.Hediyesini Kabul Eder.
13.Hertürtü Başarısını Mukafaatlandırır.
14.0ndan Çelen Nimete Teşekkür Eder.
15.0nun Başarısına En Güzel Şekilde Yardımcı Olur.
16.0nun Hanımını Namusunu Muhafaza Eder.
17.İhtiyacını Giderir.
18.İsteğinde Aracı Otur.
19.0nunta Tatlı, Güzel Konuşur.
20.Ona Vereceğini En Güzel Şekilde Verir.
21.Yeminlerini Doğrular.
22.Zalimde Olsa (Zulmüne Engel Olmak Suretiyte),Maztumda Olsa Ona Yardım Eder.
23.Onu Dost Edinir.
24.Ona Düşmanlık Etmez.
25.Kendisi İçin İstemiş Olduğu Hayrı,Onun İçin de Olmasını İster.
26.Kendisi İçin Hoşlanmadığı Şerri Onun İçinde İstemez.

NOT:HER MADDE BİR HADİS-İ ŞERİFDEN ALINMIŞTIR…

(Visited 3 times, 1 visits today)