Müminlerin Vasifları

KURAN-I KERİMDE MÜMİNLERİN VASIFLARI

1-Bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar.
2-Öfkelerine hakini olurlar.
3-İnsanları affederler.
4-Bir kötülük yaptıklarında yada kendi nefislerine
zulmettiklerinde Allahı hatırlayıp tevbe istiğfar ederler.
5-Kötülükte (günahda) ısrar etmezler.
1
6-ALLAH anılınca yürekleri titrer.
7-Kuran okununca imanları artar.
8-Yalnız A İlah a dayanıp güvenirler.
9-Namazlarını dosdoğru kılarlar.
10-Aîlahm rızık olarak verdiğini Allah yolunda harcarlar
2.
11-Allah m ahdini yerine getirirler.
12-Verdikleri sözü bozmazlar.
13-Allahın gözetmesini emrettiği şeyleri gözetirler.
14-Rablerinden sakınırlar.
15-Kötü hesaptan korkarlar.
16-Rablerinin rızasını isteyerek sabrederler.
17-Namazı dosdoğru kılarlar.
18-Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık olarak Allah
yolunda harcarlar.
19-Kötülüğü iyilikle savarlar.
3
20-Büyük günahlardan ve hayasızlıktan sakınırlar.
21-Kızdıkları zamanda kusurları bağışlarlar.
22-Rablerinin davetine icabet ederler.
23-Namazlarını kılarlar.
24-İstişareye önem verirler,
25-Kendilerine verilen rızıktan harcarlar.
26-Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımladırlar.
4
27-Namazlarında devamlıdırlar.
28-Mallarında isteyene ve mahrumlara belli bir hak tanırlar.
29-Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inanırlar.
30-RabIerinin azabından korkarlar.
31-Rablerinin azabına karşı emin olmazlar.
32-Irzlarmı korurlar.
33-Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.
34-Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.
35-Namaz!arını korurlar.(Namazlarını ihmal etmeden tadil-i
erkan üzere vaktinde kılarlar.)
5
36-Namazlarını huşu ile kılarlar.
37-Bos ve yararsız islerden uzak dururlar.
38-Zekatlarım verirler.
39-İffetlerini korurlar.
40-Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.
41-Namazlarına devam ederler.
6
42-İyiliği emredip kötülükten alıkoyarlar.
43-Namazlarını dosdoğru kılarlar. (Taharete dikkat ederler
ve tadil-i erkana uyarlar.)
44-Zekatı verirler.
45-Allaha ve resulüne itaat ederler. 
7
46-Kâfîrlere karsı şiddetlidirler.
47-Müminiere karşı merhametlidirler.
48-Allahtan lütuf ve rızasını isterler.
49-Alınlarında secde izleri vardır.
8
50-Allah ve resulünün hükmüne razıdırlar.
51-Allah ve resulüne itaat ederler ve saygı duyarlar.
9
52-Sabah ve aksam Allahı teşbih ederler.
53-Alîahı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten
ne ticaretleri nede alışverişleri onları alıkoymaz.
54-Kıyamet gününden korkarlar,
10

Dipnotlar:

(1) Ali İmran Suresi-133-134-135.Ayeti kerimeler
(2) Enfal Suresi 2 ve 3. Ayeti kerimler
(3) Rad Suresi 20-21-22. Ayeti kerimeler

(4)Şuara Süresi 37-38-39. Ayeti kerimeler
(5)Mearic Suresi,22-34. Ayeti kerimeler
(6)Muminun Suresi,2-9. Ayeti kerimeler
(7)Tevbe Suresi. 71. Ayeti kerimeler
(8)Fetih Suresi , 29. Ayeti kerimeler
(9)Nur Suresi, 51-52. Ayeti kerimeler
(10) Nur Suresi, 36-37. Ayeti kerimeler

(Visited 2 times, 1 visits today)